Klasa I c w Michałówce

Dnia  19.10.2015 r odbyła się wycieczka do Michałówki. Dzieci miały okazję zobaczyć hodowlę kucyków, uczestniczyły w warsztatach mydlarskich-samodzielnie wykonały mydełka. Mogły zobaczyć jak mieszkają prawdziwi Indianie i wyruszyły na wycieczkę traktorem do lasu w poszukiwaniu darów jesieni.

Czytaj więcej: Klasa I c w Michałówce

„WYPRAWA POPRAWA” – Sprzątanie Świata 2015 r.

Jak co roku, w ostatnim tygodniu września, w naszej szkole odbyła się akademia podsumowująca akcję Sprzątania Świata. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło: „Wyprawa poprawa”. Jej celem było zwrócenie uwagi na rolę, jaką każdy z nas może odegrać na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza w kwestii rozwiązywania problemów tzw. dzikich wysypisk.

Akademię uświetniło przedstawienie pt. Minionki w Stumilowym Lesie nawiązujące wymową do motta przewodniego.   W rolę Minionków i przyjaciół ze Stumilowego Lasu wcielili się uczniowie klasy IV a, którzy pracowali pod kierunkiem pani Justyny Pawlickiej. Całość przeplatana była piosenkami wykonywanymi przez uczniów klasy II c przygotowanymi na tę okoliczność przez panią Ewę Jóźwiak.

Czytaj więcej: „WYPRAWA POPRAWA” – Sprzątanie Świata 2015 r.

Nowy rozkład dzwonków

Od poniedziałku  7 września 2015 roku obowiązuje nowy rozkład dzwonków. 

Rozkład dzwonków:

 

 1. 8.00 - 8.45

 2. 8.55 - 9.40

 3. 9.50 - 10.35

 4. 10.45 - 11.30

 5. 11.45 - 12.30

 6. 12.45 - 13.30

 7. 13.45 - 14.30

 8. 14.40 - 15.25

 9. 15.35 - 16.20

Warsztaty "Bajkowa Łódź"

16 i 17 września klasy III B i I B uczestniczyły w warsztatach pt."Bajkowa Łódź". Uczniowie zapoznali się z najbardziej znanymi postaciami z bajek , tworzonych między innymi w łódzkim SE-MA-FO-RZE. Zadaniem dzieci było połączenie w pary postaci z bajek i ich charakterystycznych przedmiotów.Uczniowie pracowali w zespołach, co sprzyjało tworzeniu atmosfery współdziałania. Następnie uczniowie wybrali postać, która najbardziej im się spodobała i ulepili ją z plasteliny.Prace wyszły wspaniałe! Uczniowie uporządkowali swoją wiedzę na temat  znanych postaci z bajek oraz poznali nowe. Zajęcia odbywały się w miłej i radosnej atmosferze.Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat swojego rodzinnego miasta - Łodzi.

Czytaj więcej: Warsztaty "Bajkowa Łódź"

Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.

 2. Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r.

 3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

 1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas III podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

 3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

 • uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód.

W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenieo dochodach za rok 2013lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach.

Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodachskładają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

Załacznik 1

Zalacznik 2

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO MIJA 15 WRZEŚNIA (szczegółowe informacje w zakładce PEDAGOG)