Odznaka wzorowego ucznia

Czytaj więcej: Odznaka wzorowego ucznia

Szkolny konkurs „ Planszowe podróże po literaturze”

Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry planszowej odwołującej się do utworów z kanonu dziecięcej literatury.

*  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

-        klasy I-III

-        klasy IV-VI

* Tematyka gry powinna nawiązywać do książek z dzieciństwa.                                                                           

*   Każda gra musi być pracą wykonaną wg własnego pomysłu, w formacie nie mniejszym niż A3, techniką dowolną, dla 2-4  graczy.                                                                                                                                                

*   Praca powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, tj.: tytuł, prostą instrukcję, planszę, pionki, itp.                                                                                                                                               

*  Kryteria oceny: pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania.

Każda zgłoszona do konkursu gra powinna być opatrzona metryczką zawierająca dane: imię   i nazwisko autora oraz klasę.                                                                                                                         

Prace należy  dostarczyć organizatorkom konkursu – p. Justynie Pawlickiej bądź p. Monice Witek   do 10.03.2017 r  do świetlicy szkolnej.

 

                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Dzień Babci i Dziadka w klasie I a

    W tym roku Dzień Babci i Dzień Dziadka przypadały podczas ferii zimowych, jednak uczniowie klasy I a nie zapomnieli o swoich najbliższych krewnych. 6 lutego 2017 r. zaprosili kochane Babcie i kochanych Dziadków na małą uroczystość z okazji Ich święta. Na początek wnukowie przedstawili krótką część artystyczną składającą się z wierszy i piosenek o „Dziadkach” – dla „Dziadków”, po której wręczyli Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Dziadkowie byli bardzo wzruszeni i gromko oklaskiwali występy swoich wnucząt.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w klasie I a

Spotkanie z ratownikiem medycznym

   1 lutego uczniowie klas IIB, IIC, i IID   uczestniczyli w lekcji udzielania pierwszej pomocy, którą poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. Po krótkim wykładzie dzieci utrwaliły znajomość numerów alarmowych, dowiedziały się, jak należy podejść do osoby nieprzytomnej, w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Największą atrakcją zajęć były ćwiczenia praktyczne w resuscytacji na fantomach. Wszyscy uczniowie brali czynny udział w tej niezwykle ważnej lekcji.

                                                                              B.Bartoszewska,Ż.Sujczyńska,I.Gajewska

 

Czytaj więcej: Spotkanie z ratownikiem medycznym

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców rejonu Miasta Łodzi (dawnej dzielnicy Bałuty) propozycji i opinii na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. w formie:

1.     otwartego spotkania z mieszkańcami rejonu Miasta Łodzi określanego jako dawna dzielnica Bałuty, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu, dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z tego rejonu do nowego ustroju szkolnego.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. w godzinach 17.00–19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad) .

2.     głosowania elektronicznego „za” lub „przeciw” propozycjom dotyczącym dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego na stronie https://vox.uml.lodz.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (ul. Krzemieniecka 2 b) oraz na tablicy ogłoszeń w szkołach, których dotyczą zagadnienia będące przedmiotem konsultacji.

W czasie trwania konsultacji tj. w terminie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania spotkań, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich do dnia 9 stycznia 2017 r. emailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  albo telefonicznie pod numerem telefonu:(42) 638-48-33.

 

 

 Szanowni Państwo!

 

         W związku z planowaną reformą oświaty polegającą na likwidacji Szkół Gimnazjalnych zostały zapowiedziane przez Prezydenta Miasta Łodzi następujące działania:

Wariant A

Wszystkie Gimnazja są stopniowo wygaszane. Szkoły Podstawowe przejmują uczniów Gimnazjum  dodatkowo tworząc  klasy 7 w roku szkolnym 2017/2018 i klasy 8 w roku szkolnym 2018/2019.Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dotychczasowych budynkach szkół.

Wariant B

Duża część Gimnazjów zostaje przyłączona do sąsiednich Szkół Podstawowych, które przejmują budynki tych Gimnazjów i prowadzą zajęcia w dwóch budynkach. W odniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi w przypadku wariantu B zostanie przyłączone do niej Gimnazjum nr 13 z dniem 01.09.2017 r.

W związku z powyższym część zajęć edukacyjnych przewidzianych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi może się odbywać w budynku aktualnego Gimnazjum nr 13 w Łodzi ul. Wici 16.

Zorganizowane w tej sprawie konsultacje społeczne prowadzone w dniach od 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 w formie:

- spotkania z mieszkańcami w dniu 10 stycznia 2017 roku w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad

-głosowania elektronicznego na stronie https://vox.uml.lodz.pl

 

-wyrażenia opinii pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl

 

Prezentacja dotycząca konsultacji społecznych.