Lekcja kaligrafii w klasie II a

We wtorek  10.04.2018 r. uczniowie klasy II A uczestniczyli w nietypowej lekcji przygotowanej przez pracownicę Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. W sali muzeum przedstawiającej wnętrze dawnej klasy drugoklasiści brali udział w „Lekcji kaligrafii”. Na początku dzieci obejrzały przybory szkolne jakich używano w szkołach przed kilkudziesięciu laty oraz dowiedziały się jak uczono się w dawnej szkole. Następnie uczniowie pisali piórami gęsimi i piórami w obsadkach maczanymi w kałamarzu z atramentem. Lekcję zakończyło wspólne zdjęcie. Dzieci pełne wrażeń i z pamiątkami w postaci kart zapisanych gęsim piórem wróciły do współczesnej szkoły.

Czytaj więcej: Lekcja kaligrafii w klasie II a

Piknik szkolny 09.06.2018

Na Szkolny Piknik Rodzinny zaproszeni są:

uczniowie i rodzice naszej szkoły

oraz

przedszkolaki z okolicznych przedszkoli z rodzicami.

Impreza ma charakter zamknięty. Dziećmi opiekują się rodzice.

Za dzieci, które przyjdą same odpowiedzialność ponoszą wychowawcy klas.

Zebranie uczniów klas pierwszych

 Ogłoszenie 

             Szkoła Podstawowa nr 48                                 

         serdecznie zaprasza rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych

  na zebranie, które odbędzie się

  28 maja 2018 r. (poniedziałek)

o godzinie 17:30

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa Nr 48  w Łodzi przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie o Prawie Oświatowym.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 48  w Łodzi ul. Rydzowa 15, 91-211 Łódź

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-211 Łódź ul. Rydzowa 15 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: inspektor Arkadiusz Glegoła

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


4. Szkoła udostępnia także dane konieczne do zrealizowania ustawowych obowiązków wynikających z Prawa Oświatowego . Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków szkoły. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie .

 

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informujemy również, że

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z wyrazami szacunku,

Administrator Danych Osobowych

 

Konkurs rodzinny "Czarowanie słowem - rodzinne czytanie"

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi do udziału w III edycji szkolnego konkursu rodzinnego – „Czarowanie słowem – rodzinne czytanie”, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły jako znakomitej rozrywki.

W czytelniczych potyczkach mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem. Rodzina do 24 maja zgłasza minimum dwuosobowy zespół – dziecko + członek rodziny. Zmagania konkursowe odbędą się 29 maja o godz. 16.30.

Przedmiotem konkursu jest prezentacja – interpretacja głosowa samodzielnie wybranego fragmentu ulubionej książki, która nie może przekroczyć 5 minut.

W przypadku wątpliwości, zapytań, szczegółowych informacji udzielą organizatorki konkursup. Monika Witek i p. Justyna Pawlicka