Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas ósmych mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach 04.05.2020-29.05.2020 poprzez zalogowanie się do systemu elektronicznego, które będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu.

ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu.

JAK WPROWADZIĆ ZGŁOSZENIE

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_zgloszenia_do_szkoly_obwodowej.mp4

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła

dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

JAK WPROWADZIĆ WNIOSEK

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_szkoly_podstawowej.mp4

Uwaga: wniosek lub zgłoszenie w wersji papierowej podpisanej przez rodziców jest załączane do sytemu jako skan lub zdjęcie. Nie dostarcza się do wybranej szkoły żadnych dokumentów w wersji papierowej.

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły: 42 652-03-60.

 

Sławomir Maciejewski

Przekaż 1 % podatku za 2019 rok

Zachęcamy do wpłacenia 1 % podatku  na rzecz naszej szkoły. Im większą kwotę uda nam się zgromadzić, tym więcej działań podejmiemy.

Podczas wypełniania formularza PIT proszę wpisać KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: SP 48 Łódź 1840.

Liczymy na Państwa wsparcie i z góry dziękujemy.

Organizacja nauki zdalnej

 

Szanowni Państwo!

 

Informuję,  że od 25.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi realizuje zdalne nauczanie uwzględniające przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności określonej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Na stronie internetowej szkoły zostały opublikowane Procedury realizacji zdalnego nauczania na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Przypominam, że podstawowym kanałem służącym do kontaktów z Państwem jest dziennik elektroniczny „Librus”. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną opublikowane służbowe adresy poczty elektronicznej wszystkich nauczycieli szkoły.

Działamy w bardzo trudnym czasie i w zawiązku z tym proszę Państwa
o wyrozumiałość. Wiem, że ten czas budzi różne emocje, czasami niepotrzebne
i krzywdzące w pochopnych ocenach.

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie działania nauczycieli są podejmowane dla dobra naszych uczniów i służą maksymalnemu wykorzystaniu naszej wiedzy i ograniczonych zasobów do jak najlepszej realizacji zadań, które nagle stanęły przed nami.

Bez współpracy z Państwa strony żadne działania edukacyjne realizowane przez szkołę nie przyniosą pożądanych efektów, proszę wiec o konstruktywną współpracę przy realizacji zdalnej nauki.

Liczę na dobrą współpracę Państwa w szczególności z wychowawcami.

Pozdrawiam

Sławomir Maciejewski

Organizacja nauki zdalnej SP 48 w Łodzi