Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z istniejącym stanem epidemii nie jest planowane uroczyste zakończenie roku szkolnego w formie dotychczas stosowanej.

Świadectwa ukończenia nauki w roku szkolnym 2019/20 można odebrać w dniu 26.06.2020 r. w godzinach ustalonych w harmonogramie umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Proszę o odbiór tych świadectw najlepiej przez osoby dorosłe
w przypadku klas młodszych z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zachowanie odpowiednich odstępów, zabezpieczenie twarzy maseczka ochronną.

Jeżeli jest brak możliwości obioru świadectwa w wyznaczonym terminie, to istnieje możliwość jego odbioru w trakcie przerwy wakacyjnej w godzinach pracy sekretariatu szkoły lub w trakcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21, we wrześniu 2020 r.

 

Sławomir Maciejewski

 

Harmonogram

 

Wejście przy Sali gimnastycznej:

Sala gimnastyczna godz. 9.00

Klasa VIII a – SAJAK ELŻBIETA

Sala gimnastyczna godz. 10.00

Klasa VIII b – KUBIK ANNA

 

Wejście główne do szkoły:

Godz. 10.00

1.      VII a – PANKIEWICZ GRAŻYNA                               – sala 1

2.      VII b – OLBORSKA ANNA                                          - sala 2

  3.      VII c – SZYMAŃSKA MAŁGORZATA                         - sala 3

Godz. 10.30

  1.      VI a – KRZESIŃSKA AGNIESZKA                            - sala 1

  2.      VI b – KAŁUŻNA ILONA                                            - sala 2

3.      VI c – PAWLICKA JUSTYNA                                    - sala 3

   4.      VI d -  LUBCZYŃSKA POŁEĆ KATARZYNA            - sala 4

Godz. 11.00

1.      IV a – POSPIESZYŃSKA EWA                                 - sala 1

   2.      IV b – DYRKACZ SYLWIA                                         - sala 2

3.      III a – MADEJ RENATA                                             - sala 3

4.      III b – FICHNA ANNA                                                - sala 4

     5.      III c – JÓŹWIAK EWA                                                - stołówka

Godz. 11.30

1.      V a – LEŚKIEWICZ PIOTR                                       - sala 1

2.      V b – OLCZYK BEATA                                             - sala 2

 3.      V c – MALINOWSKI MICHAŁ                                 -  sala 3

4.      V d – MICHCIK KATARZYNA                                  - sala 4

    5.      V e – SUPEŁ MAGDALENA                                     - stołówka

Godz. 12.00

1.      I a – KUBACKA MARTA                                            - sala 1

2.      I b – SIKORA EMILIA                                                - sala 2

3.      II a – KOWALCZYK MARIA                                      - sala 3

4.      II b – SOBAŃSKA EWA                                            - sala 4

 

Zasady przeprowadzania egzaminu

Zasady przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty

- informacja dla uczniów

Zasady organizowania konsultacji

Zasady organizowania konsultacji na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi

1.  Uczniowie korzystają z konsultacji z nauczycielami po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej bądź po kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu daty i godziny spotkania przez nauczyciela.

2.   Jeżeli uczeń rezygnuje z udziału w konsultacjach zobowiązany jest do zgłoszenia tego nauczycielowi.

3.   Zgłoszenie udziału w konsultacjach powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień przed wskazanym terminem.

4.   Nauczyciel decyduje w jakim terminie może spotkać się z uczniem.

5. Konsultacja nie jest lekcją, na konsultacje uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.

6.  Nauczyciel przedmiotu może wskazać ucznia, który ma przyjść na konsultacje w celu uzupełnienia zaległości.

7. Nauczyciel prowadzący konsultacje jest zobowiązany do rejestrowania uczniów korzystających z konsultacji.

8. Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany harmonogram konsultacji we wskazanych tam terminach nauczyciele przebywają na terenie szkoły.

9.     Na konsultacje uczeń przychodzi w środkach ochrony osobistej

10.W sali lekcyjnej w trakcie konsultacji może przebywać do 10 uczniów.

11.Wyznaczone są stałe sale na konsultacje.

12.W szkole przebywają tylko pracownicy szkoły oraz uczniowie.

13.Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

14.Konsultacje indywidualne oraz grupowe zorganizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

15.Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.

16.Salę, w której organizowane są konsultacje wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

17.W czasie konsultacji nie korzysta się z szatni szkolnej.

18.Na konsultacje, nie umawiają się uczniowie chorzy lub jeżeli w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Plan dyżurów nauczycieli SP 48 

Procedury realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

w trakcie realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III

w okresie epidemii koronawirusa.

 

Procedury