Organizacja nauki zdalnej

 

Szanowni Państwo!

 

Informuję,  że od 25.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi realizuje zdalne nauczanie uwzględniające przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności określonej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Na stronie internetowej szkoły zostały opublikowane Procedury realizacji zdalnego nauczania na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Przypominam, że podstawowym kanałem służącym do kontaktów z Państwem jest dziennik elektroniczny „Librus”. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną opublikowane służbowe adresy poczty elektronicznej wszystkich nauczycieli szkoły.

Działamy w bardzo trudnym czasie i w zawiązku z tym proszę Państwa
o wyrozumiałość. Wiem, że ten czas budzi różne emocje, czasami niepotrzebne
i krzywdzące w pochopnych ocenach.

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie działania nauczycieli są podejmowane dla dobra naszych uczniów i służą maksymalnemu wykorzystaniu naszej wiedzy i ograniczonych zasobów do jak najlepszej realizacji zadań, które nagle stanęły przed nami.

Bez współpracy z Państwa strony żadne działania edukacyjne realizowane przez szkołę nie przyniosą pożądanych efektów, proszę wiec o konstruktywną współpracę przy realizacji zdalnej nauki.

Liczę na dobrą współpracę Państwa w szczególności z wychowawcami.

Pozdrawiam

Sławomir Maciejewski

Organizacja nauki zdalnej SP 48 w Łodzi

Informacja o zdalnym nauczaniu

Szanowni Państwo

Informuję, że w trakcie zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele będą przekazywali rodzicom uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego informacje, jakiego rodzaju zadania edukacyjne będą do wykonania przez uczniów w domu. Zachęcam Państwa do kontroli wykonywanych przez dzieci prac. Liczę na zrozumienie sytuacji i owocną współpracę.

Dyrektor Sławomir Maciejewski

Ważna informacja

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi informuje, że będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów w których szerzy się koronawirus - nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie nie należy przychodzić do szkoły. Należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Będąc chorym, mając gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu - nie należy przychodzić do szkoły.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert SP 48

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi przekazuje informacje o otwarciu ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania prac projektowych w realizacji zadania „Modernizacja Naszej Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.

Informacja z otwarcia ofert

Międzyszkolny Konkurs „Lucky seven”

 

3 marca 2020r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs angielsko-matematyczny „Lucky seven” dla uczniów klas VII szkoły podstawowej. Celem konkursu było  rozwijanie zainteresowań matematycznych, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem w języku ojczystym oraz analizy tekstu napisanego w języku angielskim.

 

W konkursie wzięło udział  pięć szkół.  Konkurs składał się z siedmiu zadań o różnej punktacji. Każde zadanie rozwiązywane było podczas osobnej 7-minutowej rundy. Uczestnicy rozwiązywali zadania w parach.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce: Sportowa SP 3 w Aleksandrowie Łódzkim (Alicja Kaczmarek, Franciszek Witkowski)

 

II miejsce: SP 48 w Łodzi (Karina Madej, Michał Florczak)

 

III miejsce: SP 71 w Łodzi (Mateusz Eastham, Antoni Twardowski)
                    SP 40 w Łodzi (Jan Nadolny, Igor Gawroński)

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

                                                                            Organizatorzy: nauczyciele matematyki

Czytaj więcej: Międzyszkolny Konkurs „Lucky seven”