Procedury realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

w trakcie realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III

w okresie epidemii koronawirusa.

 

Procedury