Wyposażenie gabinetu profilaktyki

"Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego"