Zajęcia dodatkowe

Placówka Artystyczna "Kwinta" zaprasza na zajęcia muzyczne z nauki gry na gitarze i keyboardzie.

Zajęcia muzyczne odbywają się na terenie Państwa szkoły i prowadzone są po godzinach lekcyjnych. Możemy zapisywać się na nie w godzinach 13-16. Dni i godziny zajęć są do ustalenia indywidualnego z rodzicami. 

Zajęcia odbywają się przy gitarze i keyboardzie. Koszt 4 takich zajęć to 138 zł, odbytych w ciągu miesiąca (30 dni). Lekcja pokazowa odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem dnia i godziny. Po lekcji zapoznawczej wykupujemy pakiet 4 kolejnych lekcji (138zł). Po odbytych zajęciach zapraszamy rodziców na zebranie. Celem zebrania jest zapoznanie się z treścią umowy, regulaminem placówki, procedurami bezpieczeństwa, harmonogramem, które rodzic otrzyma. Omówienie wypożyczenia lub zakupu instrumentu. Zakup podręczników to koszt 50zł.

Na terenie szkoły w wyznaczonej sali znajdują się 3 instrumenty (3 gitary i/lub 3 keyboardy) do prowadzenia zajęć z uczniami.


Zajęcia odbywają się  w sali 34 , w dniach od poniedziałku do piątku w grupach 3-4 osobowych.


W naszej szkole przy podpisywaniu umowy pobierane jest wpisowe w wysokości 138zł. Środki te przeznaczone są na bieżący serwis instrumentów, zakup nowego sprzętu oraz przekaz środków na pensje dla nauczycieli w okresie wakacyjnym  (lipiec-sierpień).


Istnieje również możliwość wykupienia zajęć częstszych, czyli 2x w tygodniu.


2 razy w roku odbywa się koncert uczniów. (Na stronie www.kwinta.lodz.pl zamieszczone są występy uczniów z lat ubiegłych.)


W przypadku przejścia szkoły w tryb zajęć zdalnych, nauka nadal jest kontynuowana.


Zachowane są procedury bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zachowana jest odległość, dezynfekowane są ławki i instrumenty. Wymagane są maseczki w trakcie nasilenia się pandemii.

W przypadku choroby ucznia, a także dni świątecznych zajęcia są odrabiane.


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kwinta.lodz.pl, lub telefonicznie +48 609 139 839.