Rada rodziców

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY RODZICÓW SP 48

 

1. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym w  każdej klasie wybierany jest jeden rodzic, który będzie reprezentować klasę na zebraniach Rady Rodziców.

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się kilka razy w roku, najczęściej bezpośrednio po zebraniach klasowych lub w uzasadnionych przypadkach - w trybie on-line.

3. Przedstawiciel klasy powinien na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym zebrać bazę danych rodziców uczniów, tj. numery telefonów albo adresy e-mail lub stworzyć klasową grupę w mediach społecznościowych.  Zebrane dane będą służyć do przekazywania przez przedstawiciela klasy wiadomości z zebrań Rady Rodziców do pozostałych rodziców w klasie.

4. Składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi 70 zł od każdego ucznia. Z zebranych funduszy zakupywane są nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody w konkursach szkolnych oraz sprzęty szkolne (tablice multimedialne, magnetofony, sprzęt sportowy na lekcje WF, szafki na książki dla uczniów). Nauczyciele w październiku przedstawiają propozycje konkursów na cały rok szkolny oraz potrzeby zakupu doposażenia szkoły. Na tej podstawie Rada Rodziców rozdziela finanse, uzyskane ze składek rodziców (70zł na ucznia) oraz z dodatkowych źródeł. Wszystkie dzieci korzystają z zakupionych sprzętów i otrzymują nagrody w szkolnych konkursach. Dlatego ważne, aby wszyscy Rodzice podeszli solidarnie do wpłat.

5. Co roku odbywa się konkurs szkolny na zbiórkę składek (Regulamin-Fundusz Rady Rodziców).

6. Rada Rodziców zachęca wszystkich Rodziców do czynnego włączenia się w życie szkolne. Ciekawe pomysły, uwagi  i propozycje prosimy kierować na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Wszystkie wiadomości nadesłane przez Państwa będą przeczytane i przedyskutowane na zebraniu Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców zachęca Nauczycieli do aktywnego dialogu, mając na uwadze wspólny cel : ciekawe lekcje dla uczniów i rozwój szkoły. Czekamy na Państwa propozycje. Wszystkich Nauczycieli, pragnących otrzymywać bieżące wiadomości od Rady Rodziców, prosimy o przesłanie swoich adresów e-mail.

8. Rada Rodziców uprzejmie prosi o przekazanie 1% podatku na cele szkolne.   

 

                                          Składki na Fundusz RR, bibliotekę i ksero

                                    Fundusz Rady Rodziców - regulamin konkursu                                                              

 

 Wszystkie wiadomości, pytania i propozycje 

prosimy kierować na adres e-mail 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców SP 48

do wpłacania składek

 

Bank Pekao SA

 

62 1240 3419 1111 0000 3557 3685

 

 

 

Regulamin finansowania konkursów szkolnych

 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne

 

Placówka Artystyczna "Kwinta" zaprasza na zajęcia muzyczne z nauki gry na gitarze i keyboardzie.

Zajęcia muzyczne odbywają się na terenie Państwa szkoły i prowadzone są po godzinach lekcyjnych. Możemy zapisywać się na nie w godzinach 13-16. Dni
i godziny zajęć są do ustalenia indywidualnego z rodzicami.

Zajęcia odbywają się przy gitarze i keyboardzie. Koszt 4 takich zajęć to 138 zł, odbytych w ciągu miesiąca (30 dni). Lekcja pokazowa odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem dnia i godziny. Po lekcji zapoznawczej wykupujemy pakiet 4 kolejnych lekcji (138zł). Po odbytych zajęciach zapraszamy rodziców na zebranie. Celem zebrania jest zapoznanie się z treścią umowy, regulaminem placówki, procedurami bezpieczeństwa, harmonogramem, które rodzic otrzyma. Omówienie wypożyczenia lub zakupu instrumentu. Zakup podręczników to koszt 50zł.

Na terenie szkoły w wyznaczonej sali znajdują się 3 instrumenty (3 gitary i/lub 3 keyboardy) do prowadzenia zajęć z uczniami.


Zajęcia odbywają się  w sali 34 , w dniach od poniedziałku do piątku w grupach 3-4 osobowych.


W naszej szkole przy podpisywaniu umowy pobierane jest wpisowe w wysokości 138zł. Środki te przeznaczone są na bieżący serwis instrumentów, zakup nowego sprzętu oraz przekaz środków na pensje dla nauczycieli w okresie wakacyjnym  (lipiec-sierpień).


Istnieje również możliwość wykupienia zajęć częstszych, czyli 2x w tygodniu.


2 razy w roku odbywa się koncert uczniów. (Na stronie www.kwinta.lodz.pl zamieszczone są występy uczniów z lat ubiegłych.)


W przypadku przejścia szkoły w tryb zajęć zdalnych, nauka nadal jest kontynuowana.


Zachowane są procedury bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zachowana jest odległość, dezynfekowane są ławki i instrumenty. Wymagane są maseczki w trakcie nasilenia się pandemii.

W przypadku choroby ucznia, a także dni świątecznych zajęcia są odrabiane.


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kwinta.lodz.pl, lub telefonicznie +48 609 139 839.

 

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Klasy I-V podręczniki otrzymują w szkole za darmo.

Klasy VI dalsza kontynuacja podręczników. 

PRZEDMIOT

KLASY VI

JĘZYK POLSKI

,,CZAROWANIE SŁOWEM KLASA VI’’

A.KANIA,K.KWAK, J.MAJCHRZAK-BRODA

PODRĘCZNIK +ĆWICZENIA  WSiP

MATEMATYKA

,,MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VI ‘’

M.DOBROWOLSKAI INNI

PODRĘCZNIK +3 ZESZYTY ĆWICZEŃ , NOWE WYDANIE

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

PRZYRODA

,,PRZYRODO WITAJ!’’

PODRĘCZNIK DO KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ +ĆWICZENIA

E.GROMEK I INNI

 

HISTORIA

,,MY I HISTORIA’’. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY VI

W.SURDYK-FERTSCH, B.SZEWELUK-WYRWA

PODRĘCZNIK+ZESZYT ĆWICZEŃ PWN lub NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

STEP IN ENGLISH 3

TIM FALLA, PAUL A.DAVIES, SYLVIA WHEELDON

WYDAWNICTWO - OXFORT

PLASTYKA

PLASTYKA .,,NA ŚCIEŻKACH WYOBRAŹNI”

K.ŁAPOT-DZIERWA, R.MAŁOSZOWSKI,M.ŚMIGŁA WSiP

MUZYKA

,,KLUCZ DO MUZYKI 6’’-PODĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

K.JAKÓBCZAK-DRĄŻEK, U.SMOCZYŃSKA, A.SOŁTYSIK

WSiP

RELIGIA

,,WIERZĘ W KOŚCIÓŁ” WYD. ŚW. WOJCIECH PODRĘCZNIK KARTY PRACY

 

 

 

  

 

Obiady

 

 

WPŁATY NA OBIADY

 

od 01.10.2018 r. do 05.10.2018 r.

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Stanisława Moniuszki

ul. Rydzowa  15, 91-211 Łódź:

07 1560 0013 2030 6430 8000 0007

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy (w przypadku pracownika dopisek – pracownik), miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

 

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez referenta ds. szkoły. i umieszczona w informacjach Librus. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie referent ds. szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi informuje, z Uchwałą Rady Miejskiej

 

Łodzi  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź ustala co następuje:

 

·        dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków

 

   w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł

 

Za miesiąc: październik   tj.   od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

opłata  wynosi  23 dni  x 4,00 zł = 92,00 zł

 

·        opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych,

 

   z góry w pierwszym tygodniu miesiąca  za dany miesiąc zgodnie z regulaminem

 

   opłat za obiady,  w  którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

 

·        w przypadku nieobecności w szkole uprawnionego, albo rezygnacji

 

   z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega dzienna   

 

   opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia            

 

   nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie  rezygnacji z posiłku.

 

Zgłoszenia dokonują rodzice ucznia bądź opiekunowie prawni ucznia,

 

osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godziny 15.00.

 

Zajęcia dodatkowe

Placówka Artystyczna "Kwinta" zaprasza na zajęcia muzyczne z nauki gry na gitarze i keyboardzie.

Zajęcia muzyczne odbywają się na terenie Państwa szkoły i prowadzone są po godzinach lekcyjnych. Możemy zapisywać się na nie w godzinach 13-16. Dni i godziny zajęć są do ustalenia indywidualnego z rodzicami. 

Zajęcia odbywają się przy gitarze i keyboardzie. Koszt 4 takich zajęć to 138 zł, odbytych w ciągu miesiąca (30 dni). Lekcja pokazowa odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem dnia i godziny. Po lekcji zapoznawczej wykupujemy pakiet 4 kolejnych lekcji (138zł). Po odbytych zajęciach zapraszamy rodziców na zebranie. Celem zebrania jest zapoznanie się z treścią umowy, regulaminem placówki, procedurami bezpieczeństwa, harmonogramem, które rodzic otrzyma. Omówienie wypożyczenia lub zakupu instrumentu. Zakup podręczników to koszt 50zł.

Na terenie szkoły w wyznaczonej sali znajdują się 3 instrumenty (3 gitary i/lub 3 keyboardy) do prowadzenia zajęć z uczniami.


Zajęcia odbywają się  w sali 34 , w dniach od poniedziałku do piątku w grupach 3-4 osobowych.


W naszej szkole przy podpisywaniu umowy pobierane jest wpisowe w wysokości 138zł. Środki te przeznaczone są na bieżący serwis instrumentów, zakup nowego sprzętu oraz przekaz środków na pensje dla nauczycieli w okresie wakacyjnym  (lipiec-sierpień).


Istnieje również możliwość wykupienia zajęć częstszych, czyli 2x w tygodniu.


2 razy w roku odbywa się koncert uczniów. (Na stronie www.kwinta.lodz.pl zamieszczone są występy uczniów z lat ubiegłych.)


W przypadku przejścia szkoły w tryb zajęć zdalnych, nauka nadal jest kontynuowana.


Zachowane są procedury bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zachowana jest odległość, dezynfekowane są ławki i instrumenty. Wymagane są maseczki w trakcie nasilenia się pandemii.

W przypadku choroby ucznia, a także dni świątecznych zajęcia są odrabiane.


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kwinta.lodz.pl, lub telefonicznie +48 609 139 839.